Postavljanje gradnikov spoznavanja, seznanjanja, obsega, raznolikosti in obširnosti našega Osončja ter njegovih značilnosti. Sprehod po našem Osončju preko različnih področij, katera so nas popeljala v lažje razumevanje veličastnega in brezmejnega sveta. oglejte si galerijo
Pripravile: Katja Serec, pom. vzg. in Beti Škrjanec, vzg.